فرم ثبت گارانتی محصولات تحت پوشش آماتیس

شرایط عمومی گارانتی محصولات آماتیس

شرایط عمومی ضمانت محصولات اسکپتر به ضمانت شرکت آماتیس به شرح زیر است.
این شرایط برای تمامی محصولات تحت پوشش ضمانت شرکت است و شرایط خاص مربوط به هر نوع و دسته ی محصول جداگانه و در بندهای دیگر ذکر شده است.
ارائه کارت گارانتی جهت استفاده از گارانتی کالا الزامی است و زمان انقضاء گارانتی بر اساس تاریخ درج شده در آن محاسبه می گردد. مخدوش یا پاره شدن کارت گارانتی یا هر یک از برچسب های شناسایی کالا، سریال، هولوگرام، بارکد، موجب ابطال گارانتی می گردد.

لطفا شماره سریال درج شده روی بستبندی یا پشت کالا را ذر کادر زیر وارد کنید بعد دکمه ارسال را کلیک کنید

    در هنگام ثبت گارانتی با خطا مواجه شدید؟ مشخصات خود را در زیر وارد کنید همکاران ما با شما در اولین فرصت تماس خواهند گرد

    ضبط پیام صوتی

    زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است