شرکت آماتیس (Amatis Warranty)

فرم ثبت گارانتی محصولات تحت پوشش آماتیس

شرایط عمومی گارانتی محصولات آماتیس

ثبت گارانتی در شرکت آماتیس ، به منزله ی تایید مطالعه و قبول شرایط مندرج در سایت آماتیس است. این شرایط مطابق با شرایط مصوب سازمان حمایت از مصرف کنندگان و مرجع تایید گارانتی یعنی اتحادیه ی فناوران تهران است.
این شرایط برای تمامی محصولات تحت پوشش ضمانت شرکت است و شرایط خاص مربوط به هر نوع و دسته ی محصول جداگانه و در بندهای دیگر ذکر شده است.
ارائه کارت گارانتی جهت استفاده از گارانتی کالا الزامی است و زمان انقضاء گارانتی بر اساس تاریخ درج شده در آن محاسبه می گردد. مخدوش یا پاره شدن کارت گارانتی یا هر یک از برچسب های شناسایی کالا، سریال، هولوگرام، بارکد، موجب ابطال گارانتی می گردد.

شماره سریال گارانتی درج شده بر روی محصول خود را داخل باکس شماره سریال مطابق عکس روبرو وارد کنید.

توجه داشته باشید! با توجه به بروزرسانی سیستم ضمانت آماتیس، در صورت دریافت خطا، از شماره سریال خود محصول که پشت یا زیر آن درج شده استفاده نمایید. ثبت گارانتی به منزله ی تایید خواندن و موافقت با شرایط گارانتی است.

    در هنگام ثبت گارانتی با خطا مواجه شدید؟ مشخصات خود را در زیر وارد کنید همکاران ما با شما در اولین فرصت تماس خواهند گرد

    ضبط پیام صوتی

    زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است